Disclaimer - Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Slagerij Van Soest niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Slagerij Van Soest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Slagerij Van Soest kan er niet voor instaan dat de afbeeldingen die op deze site getoond worden geheel gelijk zijn aan het betreffende product. De producten zoals salades, vleesschotels,  warme- en koude-gerechten e.d. worden altijd vers en op ambachtelijke wijze gemaakt. Wij streven daarom altijd om een constante hoge kwaliteit te behalen met het bereiden van onze producten.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Slagerij Van Soest behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Prijswijzigingen voorbehouden.

 


Over ons

Contact

Voorwaarden

Disclaimer

design 2014 wa